Fortsätt till innehållet

Mbi-enkät 2023

Ingå medborgarinstitut – Inkoon kansalaisopisto

Vill du påverka kursutbudet i Ingå medborgarinstitut? Vi vill gärna ha din åsikt!

Fyll i enkäten(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) och berätta om dina kursönskemål. Enkäten stängs 7.5.2023.