Fortsätt till innehållet

Det rätta sättet att göra sig av med trädgårdsavfall

Bland annat kvistar och löv och gräs som du krattar hör till trädgårdsavfall. Det ska du lägga i din egen kompost eller föra till avfallsstationen. Trädgårdsavfall får du inte slänga i den närbelägna skogsdungen, på en tom tomt eller någon annan liknande plats.

Det finns bestämmelser om hantering av trädgårdsavfall både i avfallslagen och i naturvårdslagen. Enligt avfallslagen är det förbjudet att lämna skräp i miljön om det kan skada hälsan, skapa osnygghet, förfula landskapet, minska trivseln eller vara någon annan liknande risk eller olägenhet. Naturvårdslagen förbjuder spridandet av invasiva främmande arter i naturen om det finns en risk att de kan skapa ett bestående bestånd.