Fortsätt till innehållet

UNICEF-rundan i april

Klara, färdiga, GÅ! 

Skrattet och stampet från 190 elever fyllde motionsspåret i Ingå. Ingåskolornas gemensamma UNICEF-runda startade onsdagen 26.4 under stim och stoj.  På förmiddagen gav sig skolornas yngsta elever ut på runda medan de äldre stod på tur på eftermiddagen. 

UNICEF-rundan är skolornas eget motionsevenemang för barnets rättigheter. Genom att delta understöder man barnens skolgång i Kenya.

Eleverna får ett klistermärke i sitt UNICEF-motionspass för varje avverkad runda. Efter evenemanget visar eleverna klistermärkena de samlat i passet för sponsorerna, och sponsorn multiplicerar den utlovade gåvosumman med antalet klistermärken och ger en donation.

Många av eleverna är tvåspråkiga, men förstås finns det också enspråkiga bland dem. På den här UNICEF-rundan lär vi känna varandra, främjar delaktighet och umgås oavsett språk.

– klasslärare Mats Lindroos

Föräldraföreningen MEvy ry. på Merituulen koulu har med stöd från Sparbanksstiftelsen möjliggjort gemensamma evenemang för alla skolor i Ingå under våren.

Fartfylld uppvärmning på gång

Varje årskurs har sitt eget evenemang, och de har arrangerats eller arrangeras på Merituulen koulu. Skolornas nästa gemensamma evenemang är redan i antågande – på tisdag 16.5 samlas alla barn i årskurs 3-4 på en gemensam kulturträff med cirkus som tema. 
Berättelser på finska och bilder från den första kulturträffen hittar du i Merituulen koulus blogg: https://merituulenkoulu.wordpress.com/(du flyttas till en ny sida)