Fortsätt till innehållet

Kyrkfjärdens skola har nått ibruktagningsfasen

Byggnadstillsynen och brandmyndigheten har 21.4.2023 utfört ibruktagningssynen på Kyrkfjärdens skola med godkänt resultat. Beställaren, d.v.s. Ingå kommun, har godkänt att fastigheten tas i bruk onsdagen den 26.4.2023.    

Byggnaden är självklart inte färdig än. Efter ibruktagandet fortsätter entreprenören med kompletterande arbeten tills beställaren godkänner byggnaden.  

Nu förbereder vi oss på möbleringsskedet. Under andra veckan i maj inleds möbleringen av klassrummen, personalens utrymmen mm. Detta arbete pågår i några veckor. Rivningen av den gamla stenskolan inleds efter skolans våravslutning och även gårdsarbetet pågår hela sommaren.   

Kyrkfjärdens nya fina skola blir färdig och överlåts till beställaren enligt den ursprungliga tidtabellen senast i slutet av augusti.