Fortsätt till innehållet

Ingå kommun informerar: Skötselplanerna för parker i Ingås centrumområden är nu i kraft

Ingå kommun har 2022 slagit fast en skötsel- och underhållsplan för parkområdena i Ingå centrum. Det betyder att kommunen sköter om dessa områden i egenskap av markägare, i enlighet med myndigheters utlåtanden och kommunens beslut.

På parkområdena i Skatudden och Lilludden finns det dessutom områden som i planerna är fastslagna med betäckningen ”luo-1” och ”luo-2”. Det betyder att områdena är speciellt viktiga för den biologiska mångfalden.

Kommunen vill påminna att det är olagligt att avlägsna träd eller delar på träd eller röja annan växtlighet på annans område utan lov.

Med vänlig hälsning,

Ingå kommun

Piia Nordström, kommuningenjör         
Julia Scheinin, miljöchef