Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 8.5.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 8.5.2023. På den rätt digra föredragningslistan var bl.a. ansökan om evenemangsunderstöd, planläggningsöversikt 2023 och Ingås kulturhus.

Styrelsen beslöt bevilja ett understöd på totalt 5 500€ åt en grupp lokala restaurang- och caféföretagare som ämnar ordna tre evenemang, med samma koncept varje gång, på kommunens torgområde i Ingå centrum under sommaren.  Ansökan hittas nedan som bilaga (på finska).

Planläggningsöversikten 2023 godkändes. Enligt översikten har kommunen som målsättning att framskrida under detta år med följande anhängiga planprojekt:

Styrelsen beslöt att i detta skede av kulturhusprojektet ska kommundirektören koordinera arbetet och gavs som uppdrag att upparbeta samarbets- samt hyresavtal för ändamålet. För att uppnå 3,1 miljoner euro i extern finansiering beslöt styrelsen att kommunen ska lämna in understödsansökningar för projektet till alla de instanser som kan tänkas understöda en tvåspråkig kultursatsning i Ingå. I övrigt antecknades ärendet för kännedom.