Fortsätt till innehållet

Norsk-finskt handelsseminarium tog fasta på stålfabriksprojektet i Ingå

På tisdagen den 9.5 fylldes norska ambassaden i Helsingfors av ett glatt sorl av röster när Norsk-Finska Handelsföreningen rf:s seminarium drog i gång. I seminariet deltog olika aktörer som är intresserade av norsk-finska handelsrelationer. Temat för årets seminarium var det planerade stålfabriksprojektet i Ingå. 

Den talrika publiken bestod främst av företagsledare och andra aktörer som var intresserade av det aktuella temat. Produktionen av fossilfritt stål och dess roll i den gröna omställningen är ett ytterst aktuellt tema och visade sig engagera publiken. 

Blastrs verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen var först i taltur och beskrev projektets nuläge, tekniska lösningar och tidtabell. Han tog upp vikten om den gröna omställningen, och hur en reform av stålproduktionen är i central roll i den globala verkställningen av att sänka CO2-utsläppen. Stålproduktionen står globalt för 7-9% av alla CO2 utsläpp – genom att reformera produktionen och producera stål näst intill utan CO2 utsläpp medför en enorm inverkan i arbetet för att förbättra klimatet.

Blastrs verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen

När Ingås kommundirektör Robert Nyman intog talarstolen, berättade han varför Ingå och Joddböle är ett så exceptionellt område. 

– Joddbböles goda förutsättningar kommer via läge, egen hamn och djup farled samt ett stort område med relativt få fast bosatta i närheten. Kanske den enskilt största faktorn är det kraftiga elstamnätet och elcentralen mitt i området. Fingrids elnät som kommer från två riktningar till hamnen gör det till ett intressant ställe för sådana etableringar som är energikrävande och i synnerhet i dagens läge då vi kan erbjuda fossilfri el, säger Nyman.

Ingås kommundirektör Robert Nyman

Ingå kommuns fördelar som lyfts fram av företag som har jobbat med kommunen är att kommunen trots sin storlek varit sakkunnig i sitt agerande. Som kommunens styrkor lyfter företagen upp ett flexibelt arbetssätt, smidighet och i alla sammanhang ett aktivt samarbete med samtliga aktörer.

Blastrs planer för produktion av grön stål i Ingå ses självfallet som en stor möjlighet i regionen. Projektet framskrider i enlighet med bolagets målsättningar och kommunen koordinerar som bäst detaljplaneringen av ifrågavarande område samt stöder bolagen i myndighetsärenden. Detaljplanen beräknas bli klar för godkännande under år 2023 och enligt nuvarande uppgift kommer Blastr att göra sitt slutliga investeringsbeslut år 2025.

Ingå och Joddböle kommer att bli ett ställe som erbjuder ypperliga förutsättningar för framtida etableringar, och kommunen ser fram emot att samarbeta med alla aktörer som är intresserade av att ha verksamhet här.  

Seminariet avslutades med en aktiv frågestund där Wittusen och Nyman besvarade publikens frågor.