Fortsätt till innehållet

22.5 firar vi den internationella dagen för biologisk mångfald

Varför firar vi den biologiska mångfalden?

Den biologiska mångfalden (biodiversiteten) omfattar kort sagt allt levande på jorden i dess alla former. Den biologiska mångfalden är viktig i t.ex. kampen mot klimatförändringen och för vår matförsörjning. En rik biologisk mångfald är motståndskraftigare mot förändringar och många av våra växter behöver pollinerare för att förse oss med mat. Du har säkert stött på kampanjer som rädda pollinerarna, en miljon fågelholkar och en miljon soppåsar.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är förorsakade av mänsklig aktivitet och vår konsumtion.

Dagen är instiftad av Förenta Nationerna (FN) för att uppmärksamma den biologiska mångfalden och hur viktig den är för oss. Dagen firades första gången 1993 och sedan år 2000 har den varit den 22 maj.

Ingå kommun har börjat arbetet med att utarbeta ett biologiskt mångfaldsprogram.

Ta hand om den fina natur som finns i Ingå och mångfalden i den!

Internationella dagen för biologisk mångfald | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)(du flyttas till en ny sida)

Biologisk mångfald tryggar förutsättningarna för liv på jorden (ymparisto.fi)(du flyttas till en ny sida)