Fortsätt till innehållet

Idétävlingens vinnarbidrag har valts!

För att utveckla området vid åkanten i Ingå kyrkbyn utlyste kommunen tidigare på våren en idétävling. Nu har juryn gått igenom samtliga förslag och valt den vinnande idéen.  

Bidraget som korats till vinnare är en trädgårdsgunga med omkringliggande planteringar/blommor. Samma eller delvis samma idé skickades in av några personer. Kommunen är skilt i kontakt med dem som skickat in förslaget för att belöna dem med ett Ingåpris. Målet är att gungan är på plats till Ingådagen. 

–  Vi fick totalt in över 20 bidrag och vill passa på att rikta ett riktigt stort och genuint tack till alla fantastiska idéer som skickats in! En del av idéerna lämpade sig inte helt till just detta område, medan vissa hölls inte riktigt inom budgetramarna. Det betyder dock inte att vi glömmer bort förslagen, utan vi kommer att förvara dem inför framtida utveckling av kommunen, säger kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin. 

I valet av det vinnande bidraget beaktade juryn den ekonomiska realismen (5 000€ budget) och hur väl idén lämpar sig vid detta område med omnejd. Just denna idé ansåg juryn främja trivseln extra bra och som säkerligen kommer att resultera i en ny naturlig träffpunkt i centrum, både bland yngre och äldre. 

Juryn bestod av kommundirektör Robert Nyman, kommuningenjör Piia Nordström, kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin och förtroendevald Annika Wide. 

Exempelbild – avviker sig från verkligheten