Fortsätt till innehållet

Beslut från kommunfullmäktigemöte 5.6.2023

Kommunfullmäktige sammanträdde igår 5.6.2023. Följande beslut gjordes.

Robert Lemström ordförande
Karl Åberg I viceordförande
Petri Nyberg II viceordförande

Henrik Wickström, ersättare Jojje Öberg
Juha Kainulainen, ersättare Rasmus Sulonen
Annika Wide, ersättare Annika Holmström
Ingrid Träskman, ersättarePatricia Grönholm
Marie Bergman-Auvinen, ersättare Annette Lindholm
Andreas Elfving, ersättare Glenn Hagman
Patricia Wessman, ersättare Mikael Rehnberg
Tuomas Bergström, ersättare Mikko Heini
Niina Holmström, ersättare Anne Ek

Henrik Wickström, ordförande
Juha Kainulainen, I viceordförande
Patricia Wessman, II viceordförande

Föredragningslistan och de tillhörande bilagorna hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)