Fortsätt till innehållet

Slutseminariet för projektet Carbon Neutral Experience hölls i Helsingfors 8.6.2023

Slutseminariet för projektet Carbon Neutral Experience hölls idag i Helsingfors. Målet med projektet har varit att möta den växande efterfrågan på hållbar turism och sträva efter att vara en pionjär inom området. Idag presenterades projektets nyckelresultat och samtidigt firades det goda samarbetet för både lokalt och globalt klimatarbete. Hela 15 kommuner från Nyland har deltagit i projektet, och Ingå är en av dem. Företagsutvecklingsbolaget Novago har ansvarat för projektet.

Beräkningen av kommunernas turismutsläpp har också färdigställts. På seminariet konstaterades det att det ännu är utmanande att göra koldioxidberäkningar på ett heltäckande plan och att det ännu behöver utvecklas.

Resultaten påvisar att i de minsta kommunerna är de högsta utsläppsmängderna relaterade till inköp/shopping och restaurangbranschen. Enligt rapporten är de största utsläppen i Ingå anslutna till inköp, som står för 51 % av turismens totala utsläpp. I de största kommunerna är utsläppen mest relaterade till resor till destinationen och inköp. Det är värt att notera att största delen av datan är från 2021, som varit ett undantagsår p.g.a. pandemin. Du hittar hela slutrapporten med tillhörande beräkningskriterier och begränsningar här (på finska) (öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Projektet når sitt slut 31.7.2023. Före det har samtliga kommuner ännu möjlighet att enskilt gå igenom resultaten med experterna som tagit fram resultaten, och samtidigt diskutera vilka åtgärder som kan tas för att bättre stöda målet om att uppnå koldioxidneutralitet.