Fortsätt till innehållet

Skolan är över, men verksamheten fortsätter!

Merituulen koulu har en sommarklubb för de yngsta grundskoleeleverna veckorna 23-25. Syftet är att erbjuda barn guidade aktiviteter och möjlighet att träffa vänner i början av sommarlovet, då en stor del av vårdnadshavarna fortfarande jobbar. Ledaren inom skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet leder den somriga klubben. Barnen kommer från alla skolor och sommarklubben är tvåspråkig.

Skolluncher för förskole- och grundskoleelever

Förra sommarens utbud/utdelning av skollunch fortsätter i Ingå. Anmälda elever kan antingen äta lunch i Merituulen koulu eller hämta den från Merituuli eller Degerby dagis.

Sommarlunch bjuds under veckorna 23-25.