Fortsätt till innehållet

Degerby-Störsvik rörprojektet framskrider

Huvudparten av Degerby-Störsvik-linjen är nu byggd med undantag av de delar som kräver brytning. Brytningen inleds när borrningarna är avklarade. Vi meddelar husen i närheten om brytningen, och vibrationsmätningar kommer att utföras.

Byggandet av tomtanslutningarna har inletts i början av juni. I månadskiftet juli-augusti och i början av augusti byggs de tomtanslutningarna som kräver att vägen grävs av. Fastigheterna informeras om detta och om tidpunkterna och entreprenören ansvarar för att räddningsverket kommer i alla situationer genom till fastigheterna.

Entreprenaden framskrider enligt tidtabellen.