Fortsätt till innehållet

Midsommaren påverkar avfallshanteringstjänsterna

Midsommaren orsakar ändringar i sopkärlens tömningstidtabeller på Rosk’n Rolls område. Under midsommarveckan körs avfallstransporterna en dag tidigare än normalt. Avfallsstationerna är stängda på midsommaraftonen och på midsommardagen. 

Mot slutet av veckan drar många av oss sig tillbaka för att fira midsommar. Rosk’n Rolls avfallsstationer betjänar alla invånare, såväl stadigvarande bosatta som fritidsboende. Den bästa ändpunkten för avfallet från stugan är just avfallsstationen. 

Största delen av avfallet från hushållen kan, rätt sorterade, föras avgiftsfritt till våra avfallsstationer. Rosk’n Rolls servicerådgivare guidar gärna i avfallsfrågor och instruerar kunden att lasta av de olika avfallsslagen i rätta insamlingskärl och avfallsflak. 

Rosk’n Rolls kundtjänst och avfallsstationerna är stängda under fredag-söndag 23–25.6. Det är möjligt att använda självbetjäningen på Ekenäs, Ingå och Lovisa avfallsstation söndagen den 25.6. Självbetjäningscontainrarna för farligt avfall är i bruk varje dag mellan klockan 7 och 22. 

”Smidigast kontrollerar du öppettiderna för avfallsstationen närmast dig på vår webbplats rosknroll.fi. Direkt på första sidan hittar du aktuell information om avfallsstationerna och koordinaterna till ekopunkten närmast dig”, påminner transportchef Mika Toivari

Sopkärlen går inte otömda 

På Rosk’n Rolls område orsakar midsommaren även ändringar i sopkärlens tömningstidtabeller. Under midsommarveckan körs avfallstransporterna en dag tidigare än normalt. Sopkärlen blir alltså inte otömda på grund av midsommaren. 

Tömningsdagarna för fastigheternas sopkärl avviker ibland från det normala, till exempel på grund av helger. Du kan beställa en sms-avisering från Rosk’n Roll (på adressen rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster) om avvikande tömningsdagar för sopkärlet. 

Blandavfallstömningarna och avfallsstationernas öppettider återgår till normala tidtabeller måndag 26.6. Det kan vara rusning på avfallsstationerna och vid avfallspunkterna direkt efter midsommar. 

Städiga avfallspunkter är allas vår ensak 

”Under allmänna helgdagar är det lätt hänt att avfallspunkterna svämmar över och det beaktar vi i vår verksamhet under sommarsäsongen. Som ett gott exempel kan man ta tätare tömningsintervall på de mest besökta eko- och blandavfallspunkterna”, säger Mika Toivari. 

Avfallspunkternas städighet är något som vi alla kan påverka. Det är inte tillåtet att lämna avfall utanför kärlen på eko- och blandavfallspunkterna. I synnerhet när det gäller blandavfallspunkterna är det bra att komma ihåg att de enbart är avsedda för soppåsar från kunder som betalar skilt för att använda punkten. 

Var och en av oss kan fundera på hur vi kan fira midsommar städigt och minimera skräpmängden: