Fortsätt till innehållet

Möblerna på plats i nya Kyrkfjädens skola!

Nya Kyrkfjädens skola är äntligen möblerad och endast några smärre detaljer kvarstår! I augusti fylls skolan med de viktigaste: Alla barn och medarbetare, som gör skolan till ett andra hem.

Alla rum är namngivna. I nedre våningen är temat havet och därför går färgerna i blått. På övervåningen har däremot skogen fungerat som inspirationskälla, och därför är utrymmena mer gröna. Högst upp hittas personalens rum ”Gläntan” och ”Dungen” samt elevvården: ”Hyddan”.

Den nya skolan är genom tiderna kommunens största enskilda investering, med en budget på ca 11 miljoner euro. Skolan har byggts i trä för att satsa på hållbar utveckling och målsättningen om att bli en klimatneutral kommun.

Vi är väldigt glada över att projektet framskridit så här långt och kan inte vänta på att få alla barn och medarbetare på plats i augusti!

Bilder: Jessika Elfving