Fortsätt till innehållet

Parkeringsarrangemangen under sommaren i Ingå centrum

Ingå centrum vimlar av liv på sommaren, vilket givetvis innebär livligare biltrafik. Nedan information om tillgängliga parkeringsplatser och platser avsedda för långtidsparkering. 

Största delen av parkeringsplatserna i kyrkbyns kärncentrum är tidsbegränsade för att kunderna ska kunna parkera nära serviceanläggningarna.

Vid Kaptensgatan finns parkeringsplatser utan tidsbegränsning. Platserna lämpar sig väl för längre parkering, t.ex. ett seglatsveckoslut. Parkeringarna med 30 och 40 platser ligger norr om cirkeln med tidsbegränsning. 

Nytt för i år är de 130 parkeringsplatserna väster om Ingå å samt parkeringsplatsen med 40 platser vid Storkyrkovägen. Parkerar du bilen väster om ån kan du beundra den vackert skimrande ån från bron på din väg till båthamnen. 

Välkommen! 

Karta över centrumområdets parkeringsplatser.

Du hittar parkeringsplatserna också via Google Maps(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)