Fortsätt till innehållet

Musicera vid musikinstitutet!

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs. Den mångsidiga undervisningen riktar sig i första hand till barn och ungdomar, men det är möjligt att inleda studierna även som vuxen. Redan som baby kan man börja i den populära musikleken. Musikens glädje och att musicera tillsammans främjar utvecklingen av ett gott och livslångt förhållande till musik och studierna ger också färdigheter inför eventuella yrkesstudier inom musik.

Undervisning ordnas även i Ingå.

Mera info om studierna och anmälningen hittar du här(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).