Fortsätt till innehållet

Skärgårdssamordnare för skärgårdsborna

Skärgårdsliv är härligt, men det är inte alltid så lätt. Skärgårdsborna har något annorlunda problem än de som bor på fastlandet.  

Kommunstyrelsen har utsett förvaltningschefen som den tjänsteinnehavare som ansvarar för skärgårdsärenden och som fungerar som en kontaktperson mellan skärgårdsborna och kommunen.  

Skärgårdssamordnaren tar sig an skärgårdsbornas livsförhållanden, ärenden samt problem och koordinerar skärgårdsbornas ärenden inom den kommunala organisationen. Samordnaren är i kontakt med skärgårdsborna, funderar på förbättringar och lyssnar på deras önskemål.
Förutom skärgårdsborna beaktas även sommargästernas behov. Det är mycket viktigt att alla som bor i skärgården får den information som gäller dem i tid och tillräckligt ofta.