Fortsätt till innehållet

Aktuellt om fågelinfluensan

Fågelinfluensa har påträffats i stor utsträckning i Europa, både hos vilda fåglar och i fjäderfäfarmar. De senaste veckorna har fågelinfluensa också konstaterats på flera håll i Finland.

Sydspetsens miljöhälsa skriver på sin webbplats bl.a. att:

I smittade zoner skall fjäderfä och fåglar i fångenskap hållas inomhus eller deras inhägnad skall vara täckt med tillräckligt finmaskigt nät så att vilda sjö- eller rovfåglar, måsar och kråkfåglar inte kommer i kontakt med dem. Det ska användas skyddskläder vid skötsel av fåglarna och tas hand om handhygien. Inga utomstående besökare är tillåtna i anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap.

Du kan läsa nyheten i sin helhet här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Information om bekämpning av djursjukdomar är en statlig uppgift och sköts i första hand av Livsmedelsverket. Institutet för hälsa och välfärd erbjuder också information om fågelinfluensan. Läs mer om ämnet genom att klicka på länkarna nedan.