Fortsätt till innehållet

Minihus till Ingå – Inbjudan till invånarkväll

På det nya området i Ingå kyrkby, Westerberg 1 B, har kommunen tankar om att möjliggöra minihusboende. Nu kartlägger vi och samlar in tankar på hur detta kunde förverkligas på bästa möjliga sätt. Därför vill vi gärna höra just din åsikt!

Minihusen lämpar sig ypperligt t.ex. som första bostad för unga vuxna, men passar också för andra målgrupper som är intresserade av modernt och kompakt boende nära centrum. Syftet med träffen är främst att kartlägga hurudana tankar konceptet väcker och hur vi på bästa möjliga sätt kunde förverkliga det. Under träffen diskuterar vi bl.a. om hur stora minihusen ska vara, praktiska detaljer som laddning av elbilar och -cyklar och hur detta tomtområde överlag kunde utvecklas för att passa denna typs boende. Kommunen presenterar givetvis också sina tankar gällande minihusen.

Plats: Café Wilhemsdal, Ola Westmans allén 1, 10210 Ingå
Tidpunkt: 23.8.2023 kl. 17.30-19.00
Anmälan: Vänligen meddela ditt deltagande till kommunens kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin på mikael.wacklin@inga.fi, senast 21.8.2023.

Vi bjuder på traktering under träffen. Varmt välkommen med!

(Vänligen notera att bilderna endast är exempel på hur det kunde se ut på området. Rättigheterna till bilderna ägs av HAWO.)

Bild: HAWO.