Fortsätt till innehållet

Trafikarrangemang vid Kyrkfjärdens skola

Skolåret i nya Kyrkfjärdens skola inleds 10.8 och därmed har trafikarrangemangen vid området förändrats. ​

Hållplatserna för skoltransporter finns nu vid Västerleden nära hundparken och vid Museivägens vändplats. Från Västerleden går man till skolan längs med en ny gång- och cykelled. Genomfart via Museivägen är inte längre tillåten (gång -och cykelväg) ​

Föräldrarna kan avlämna sina barn vid Museivägens vändplats eller köra ner till gamla skolans gård, där det finns ett parkeringsområde (som utvidgas under hösten). Också sandplanen kan användas. ​

Personalen parkerar på det asfalterade parkeringsområde (27p) eller på gamla skolans parkeringsområde (ca 20 p, utvidgas till ca 35 p)

Nedan hittas en karta över trafikarrangemangen som bilaga.