Fortsätt till innehållet

Bildkonstskolans kurser startar 28.8.2023

Kurserna inom bildkonstskolan kör igång 28.8.2023. Via bildkonstskolan ger vi bl.a. grundläggande konstundervisning. Under lektionerna tillägnar vi oss till att måla, rita, bygga, lerarbete och lär oss använda digitala verktyg för att animera och retuschera. Vi bekantar oss också med olika konstverk och visuella kulturer.

Kurserna är tvåspråkiga.

Läs mer om kurserna och kom ihåg att anmäla dig via Merborgarinstitutets portal: