Fortsätt till innehållet

Planering av förbättringen av stamväg 51 pågår i Ingå

Planeringsprojektet beträffande förbättringen av stamväg 51 har inletts på tre platser i Ingå. År 2020 utarbetade Ingå kommun och Nylands NTM-central en översiktsplan över förbättringsalternativ för korsningarna till Hamnvägen, Bollstavägen, Täktervägen och Degerby. Nylands NTM-central har erhållit finansiering för att föra de här projekten vidare till förbättrings- eller vägplaneskedet. Projekten har startats och de drivs vidare från väster mot öster. Bland annat terrängmätningar pågår under förhösten.

Slutrapporten hittas nedan som bilaga (på finska).

Projektet i korthet

Hamnvägen

En förbättringsplan utarbetas i vilken målsättningen är att förbättra vägförbindelsen från hamnområdet i Joddböle till 51:an. Alternativen som undersöks är en förbättring av bron för att kunna bygga ett accelerationskörfält i riktning mot Helsingfors eller en separat ramp.

Bollstavägen

En förbättringsplan för byggandet av en avtagsfil på 51:an för trafik som svänger västerifrån till Bollstavägen. Eventuellt också ett accelerationskörfält i riktning mot Helsingfors. Vägförbindelsen norrut från stamväg 51 stängs.

Täktervägen

Säkerheten i korsningen förbättras genom en förskjutning av anslutningarna till Täktervägen samt genom att utveckla gång- och cykelförbindelserna över stamvägen. Här krävs eventuellt en vägplan vilket innebär att projektet är större och pågår längre.

Degerby

Säkerheten i korsningen förbättras genom att man bättrar på huvudanslutningen till Degerby och stänger andra anslutningar. Det förutsätter att ersättande vägförbindelser byggs. Det här är det svåraste av projekten och det förutsätter eventuellt en vägplaneprocess och mycket kompletterande vägbygge.

Ytterligare information om projekten

Nylands NTM-central
Kirsi Pätsi, planeringens projektchef
kirsi.patsi@ely-keskus.fi
0295 021 331

Ingå kommun
Piia Nordström, kommuningenjör
040 6543 549

Eric Roselius, planläggningschef
040 670 6143