Fortsätt till innehållet

Årsmötet mellan kommunen och polisledningen hölls i god anda 15.8.2023

Västra Nylands polisledning besökte oss tidigare i veckan för att gå igenom den senaste brottsstatistiken i Ingå. I statistiken jämförs de pinfärska siffrorna med fjolårets motsvarande. Samtidigt diskuterade vi det aktuella läget i kommunen ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

Överlag har utvecklingen gått i rätt riktning. Detta får vi vara glada för, samtidigt som de förebyggande åtgärderna fortsättningsvis behöver utvecklas. Ingå ska vara en trygg och säker plats för alla.

Enligt polisens statistik har det skett en nedgång i våldsbrott. Också narkotikabrott är till antalen försvinnande små. Därtill påvisar siffrorna att brott gjorda av unga under 14 år inte sker just alls i Ingå. Däremot har det skett en förhöjning i antal egendomsbrott och brott relaterade till motorfordon, även om de till antal också varit få.

Under det senaste året har det lokalt diskuterats mycket om den vandalism och det störande beteendet som skett inom kommunen. Med hjälp av ett gott och aktivt samarbete med polisen kan det konstateras att läget de facto rent statistiskt är betydligt bättre än tidigare. En praktisk åtgärd som gjorts är att ett flertal övervakningskameror tagits i bruk, samtidigt som polisens närvaro också ökat i kommunen.

Vi vill rikta ett stort tack till polischef Timo Saarinen, biträdande polischef Jarmo Pitkämäki, kriminalöverkommissarie Maarit Pikkarainen och kommunikationschef Elina Havu för ert besök! Vi fortsätter glatt det goda samarbetet.

Från kommunens sida deltog kommundirektör Robert Nyman, bildningschef Merja Olkinuora, ungdoms- och kulturansvarig Karolina Grop-Nordström, välfärdschef Marko Vaappo och kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin.