Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsen ordnade aftonskola om näringslivstjänster

Ingås kommunstyrelse sammanstrålade tidigare i veckan för första gången sedan sommarpausen. Före sitt egentliga möte ordnade kommunstyrelsen en aftonskola om kommunens framtida näringslivstjänster. År 2025 flyttas ansvaret för att organisera AN-tjänster till kommunerna. Samtidigt funderar regionen på företagsutvecklingsbolaget Novagos framtid.

Kommunstyrelsen bjöd in till aftonskolan Harri Jaskari, direktör på Företagarna i Finland, för att berätta om kommunernas livskraftsarbete. I tillställningen deltog även Tommi Knaapinen, vd för Västra-Nylands handelskammare, samt Ulla Gunnarsson och Pentti Järvinen, representanter för Ingå Företagares styrelse.

– I Ingå har vi alltid prioriterat vårt livskraftsarbete och näringslivspolitik väldigt högt. Nu vill vi tillsammans fundera på hur vi kan organisera dessa tjänster i framtiden så bra som möjligt. Vi hoppas förstås också att vi skulle kunna stärka näringslivs- och utvecklingstjänsterna, sade Henrik Wickström, ordförande i Ingås kommunstyrelse.

Både Harri Jaskari och Tommi Knaappinen lyfte i sina anföranden starkt fram vikten av samarbetet över kommungränserna. Ingå Företagares representanter Ulla Gunnarsson och Pentti Järvinen efterfrågade företagsutvecklingstjänster enligt en s.k. ”en luckas princip”, d.v.s. att företagare skulle få stöd från ett och samma ställe. De lyfte också fram vikten av företagsutvecklingstjänster, särskilt för att stöda nya företagare i sin etablering.

– Under aftonskolan diskuterades näringslivsutveckling både ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Vi är kända som en företagarvänlig kommun, och det vill vi i framtiden fortsättningsvis vara. Därför är det viktigt att vi lyssnar aktivt på flera aktörer och beaktar olika behov och synvinklar, konstaterade kommundirektör Robert Nyman.