Fortsätt till innehållet

Utveckla Ingå med oss – På vad skulle du använda 20 000€?

Tänk dig att du har 20 000€ till förfogande för att utveckla Ingå. Hur skulle du använda pengarna? Nu har du en ypperlig chans att delta i utvecklingen av kommunen!

Vi tror starkt på att delaktighet skapar välmående och att kommunens ska utvecklas i tätt samarbete med sina invånare. Därför har det i årets budget reserverats ett anslag på 20 000€ för s.k. medborgarbudgetering, vilket innebär att kommuninvånare får föreslå hur pengarna ska användas. Kommunstyrelsen beslutar sedan om vilket förslag som förverkligas.

Skicka med låg tröskel dina idéer med eventuella bilagor till kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin på mikael.wacklin@inga.fi. Motivera gärna varför just ditt förslag borde förverkligas. Förslag kan skickas in under perioden 5-19.9.2023.

Efter att samtliga idéer getts går en av kommunstyrelsen utsedd arbetsgrupp igenom förslagen. I arbetsgruppen ingår:

Arbetsgruppen bedömer den ekonomiska realismen, hur väl idéerna stöder målsättningarna i kommunens strategi(öppnas i ett nytt fönster) och beaktar dess eventuella synergier eller överlappningar med pågående utvecklingsprojekt.

Arbetsgruppen tar sedan förslagen vidare till styrelsen, som gör beslut om vilken idé som förverkligas.