Fortsätt till innehållet

Hur utveckla markanvändningen i Ingå? Kom med på verkstad tillsammans med Aalto-universitetets studerande i landskapsarkitektur!

Vi ordnar i samarbete med Aalto-universitetets studerande i landskapsarkitektur och kursen Maisema ja alueiden käyttö (fritt översatt Landskap och områdesanvändning) en för alla öppen verkstad den 21.9 kl 18.00–19.30 i Wilhelmsdal.

Syftet med verkstaden är att få insyn av kommuninvånare hur kommunen borde utveckla sin markanvändning och vad som borde beaktas i detta arbete.

Målet med själva kursen är att fundera ut hur kommunen kunde utvecklas i framtiden på ett sätt som tar i beaktande kommunens betydande kultur- och landskapsarv. Som resultat uppgör studeranden utvecklingsplaner över Ingå Kyrkbyn med omnejd samt noggrannare och mer detaljerade planer för vissa utvalda områden. Planerna som produceras kommer att fungera som stöd för kommunens jobb med utarbetandet av översiktsplanen för centrumområde.

Verkstaden hålls huvudsakligen på finska men på plats kommer även att finnas kommunens representanter som kan bistå med översättningar.

Det bjuds på tilltugg under tillställningen. Kom ihåg att anmäla dig till eric.roselius@inga.fi senast 20.9.2023.

Välkommen!