Fortsätt till innehållet

Olja eller bränsle i havet vid Ingå småbåtshamn

UPPDATERING 14.9.2023 kl. 16.50 – Bekämpningsarbetet är slutfört och småbåtshamnen fungerar som normalt igen.


UPPDATERING 14.9.2023 kl. 11.15 – Västra Nylands räddningsverk har som mål att redan senare idag på eftermiddagen avsluta bekämpningsarbetet. Mängden olja eller bränsle som läckt ut i vattnet har varit mindre än befarat. Till ån kommer du helt normalt med båt. Området som för tillfället ännu är avspärrat syns på bilden nedan.

Området som fortfarande är avspärrat är beläget på hamnens västra sida.

UPPDATERING 18.50 – Rubriken uppdaterad för att bättre avspegla situationen. Läckaget ursprung och dess mängd är alltså ännu okänt. Det är frågan om antingen olja eller bränsle. Bekämpningsarbetet uppskattas ta flera dagar.


Idag på eftermiddagen vid 15.00-tiden märktes olja eller bränsle i vattnet i småbåtshamnen i Ingå. Västra Nylands räddningsverk har påbörjat bekämpningsarbetet. Området avgränsas som bäst och det stör båttrafiken i hamnområdet. Undvik därför att röra dig med båt i hamnområdet. Du kan vid behov fortfarande ta dig till eller från hamnen fram till ca 20.00, varefter området stängs för natten.

Ursprunget till läckaget och dess mängd är ännu inte känt, men oljan rör sig som bäst från ån till västra sidan av hamnen. Bekämpningsarbetet uppskattas ta flera dagar.

Västra Nylands räddningsverk fungerar i situationen som ansvarig myndighet.

Mer information om läget ges direkt det är tillgängligt.