Fortsätt till innehållet

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda specialgruppers möjlighet att delta i motionsverksamhet år 2023

Bidraget beviljas på basen av en rekommendation av fysioterapeut eller annan hälsovårdspersonal och är högst 100 € / person år 2023. Ifall verksamheten kostar mindre per verksamhetsår beviljas högst det beloppet som motsvarar de verkliga kostnaderna. Bidraget beviljas för deltagar-, medlems- och årsavgifter, inte för anskaffning av redskap eller liknande. Beslut om beviljande tas i samarbete med fysioterapeut eller annan hälsovårdspersonal och på basen av deras rekommendation.

Bidraget kan tas emot på två sätt, i båda fall behöver man få beslutet från kommunen först:

  1. Man betalar själv medlems- eller årsavgiften och får medel mot kvittot.
  2. Tjänsteleverantören godtar betalningsförbindelse från Ingå kommun. Tjänsteleverantören kontaktas i samband med betalningen av sedeln.

Ansökningsblanketten finns här(öppnas i ett nytt fönster) under motion -> ”motionssedel”
och här: https://link.webropolsurveys.com/S/A1C6907100358E57(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

All information behandlas konfidentiellt.