Fortsätt till innehållet

Inbjudan till Blastr Green Steels diskussionskväll 10.10 kl. 17:30

Varmt välkommen till en Blastr Greens Steels diskussionskväll tisdagen den 10 oktober 2023 klockan 17.30-19.30 på Wilhelmsdal för att diskutera det gröna stålverk och den integrerade väteproduktionsanläggning som planeras i Ingå.

Vi går igenom projektets status och teman i programmet för miljökonsekvensbedömning som väckt diskussion, såsom möjliga utsläpp. På plats finns Blastrs verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen, Blastr Finlands landschef Antti Kaikkonen, teknologidirektör Mikael Lindvall, utvecklings- och hållbarhetsdirektör Carina Hedberg, EVP People & Culture Maria Lundell, kommunikationskonsult Minna Sundelin samt miljökonsulten AFRY Finlands experter, MKB-projektchef, ledande sakkunnig Liisa Kopisto och Technology Manager, Mining & Metals Marjaana Karhu.

Vi värdesätter en öppen diskussion om projektet och dess effekter. Det är särskilt viktigt att lyfta fram och förstå olika perspektiv och åsikter just nu då fabriken befinner sig i förplaneringsskedet. Vårt mål är vara del av ett växande Ingå under de kommande decennierna, och vi vill bygga ett gott grannskap tillsammans med de lokala invånarna som bor och verkar på området. 

Diskussionskvällen är öppen för alla intresserade. Vi bjuder på kaffe och bulle. 

Varmt välkommen!

Bästa hälsningar,
på Blastrs vägnar,

Minna Sundelin
Blastr Green Steels kommunikationskonsult