Fortsätt till innehållet

Inom Rosk’n Rolls verksamhetsområde övergås det till kommunalt organiserad slamtransport

I Östra- och Västra Nyland övergås det till kommunalt organiserad slamtransport. Övergången till kommunal insamling av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker ett område i taget under åren 2024–2026.

Hittills har fastighetsägaren själv beställt tömning av brunnarna och transporten av slammet av en valfri tjänsteleverantör. I fortsättningen beställs de från den kommunalt ägda Rosk’n Roll Oy Ab. I praktiken sköts transporter och tömning av ett transportföretag som Rosk’n Roll konkurensutsatt.

Den första konkurrensutsättningen av slamtransporter i Västra Nyland inleds med en marknadsdialog i månadsskiftet september–oktober. Som först inleds i Hangö i oktober 2024. Följande i turen är Raseborg i januari 2025, varefter vi fortsätter en kommun i taget österut. Upphandlingen i Östra Nyland sker under år 2025. Skärgårdsdestinationer utanför de permanenta trafikförbundelserna konkurrensutsätts senare.

– Det är möjligt att tömnings- och transportkontrakten i området även i fortsättningen sköts av samma företagare som för tillfället, men med konkurrensutsättning av Rosk’n Roll. Vårt mål är att göra det möjligt för mindre företag att delta i anbudsprocessen utan betydande investeringar i utrustning, säger Mika Toivari, transportchef på Rosk’n Roll.

Anbud får även lämnas av företagssammanslutningar. De kommunala utvecklingsbolagen är beredda att erbjuda transportföretagare sin hjälp med att delta i konkurrensutsättningen.

Den första avtalsperioden är tre år. I fortsättningen kommer den lämpliga avtalsperioden att vara 5 + 2 år, bekant från avfallstransporter.

– Under den första avtalsperioden uppdateras fastigheternas tömningsuppgifter och verksamhetsmodellerna finslipas tillsammans med entreprenörerna, förtydligar Toivari.

Rosk’n Roll har fört bakgrundsdiskussioner med transportföretag som är verksamma i områdena i över ett och ett halvt år. Företagarnas långa erfarenhet inom transporten av slam utnyttjas i transportplaneringen och deras synpunkter beaktas i konkurrensutsättningen. Rosk’n Roll hoppas att så många transportföretag som möjligt också kommer att delta i marknadsdialogen och naturligtvis i själva anbudsprocessen. Offentliga kontrakt är stabila affärer, så det är värt att överväga att lämna in ett anbud som en del av ett konsortium, till exempel även med mindre utrustning. Toivari rekommenderar att följa upphandlingskanalen Hilma.

– Vi kommer inom kort att publicera ett tillkännagivande om starten av en marknadsdialog. Deltagande i dialogen förpliktar dig inte att delta i själva anbudet, så jag rekommenderar att alla transportföretag deltar och lägger fram sina egna synpunkter. Att beakta olika behov och praxis vid beredningen av upphandlingarna förbättrar konkurrensutsättningens framgång.

Rosk’n Roll kontaktar invånarna ungefär ett år innan insamlingen börjar per brev och ber dem rapportera information om avloppssystemet och tömningsintervallen för sina fastigheter. Informationen behövs för planering av slamtransporterna i området och för myndigheternas bruk. Informationen kan lämnas in på nätet eller med hjälp av pappersblanketten som kommer med brevet.


Kommunal slamtransport i ett nötskal