Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 25.9.2023

Kommunstyrelsen sammankom igår 25.9.2023. På föredragningslistan var bl.a. Ingå kommuns utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömningen av stålverket, välkomstpaket för nyinflyttade och utvecklingsplaner för sommaren 2024.

Kommunens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömningen av stålverket, som kan läsas i sin helhet här,(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) godkändes med följande tillägg: Till stycket om miljön tillades ”Samtidigt bör man utvärdera åtgärder för hur man kan minimera miljökonsekvenserna samt undersöka hur eventuella ingrepp i miljön kan hållbart kompenseras.” Till näst sista stycket tillades meningen ”Det kommer att kräva även externa ekonomiska stöd.”

Ärendet om välkomstpaketet antecknades för kännedom. Välkomstpaketet skickas till varje nya hushåll och dess ändamål är att främja integrationen av invånarna till sitt nya lokalsamhälle. I paketet ingår bl.a. en möjlighet att testa på en kurs via medborgarinstitutet och att delta i en välkomstdag där kommunen presenterar sin verksamhet. I samband med välkomstdagen ordnar kommunen också en rundtur till centrala delar av Ingå.

Inför sommaren 2024 kommer det att ske en hel del investerings- och utvecklingsarbete i centrum, då bl.a. småbåtshamnen utvidgas och torgområdet bearbetas. De evenemang som planeras till nästa sommar, t.ex. en förlängning av Ingådagen, kommer att påverkas av arbetet och behöver därför redan i tidigt skede beaktas i planeringsarbetet.

Hela föredragningslistan hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)