Fortsätt till innehållet

Serviceutbudet växer på avfallsstationerna

Servicen på några av Rosk’n Rolls avfallsstationer utökas under hösten med nya tjänster. De efterfrågade Ge och ta-containrarna har anlänt till avfallsstationerna i Karis och Lovisa, och står klara för kunderna att använda. Utöver det sorteras gipsskivor i fortsättningen separat på Högfors och Karis avfallsstationer, varpå ännu mindre material än tidigare hamnar i blandavfallet.

I Ge och ta-containrarna får man lämna hela, användbara saker och fritt plocka åt sig saker. Hittills har Ge och ta-containrarna funnits endast på Domargård, Borgå avfallscentral och på Munka, Lojo avfallscentral, men från och med början av oktober hittar man dem också på Lovisa och Karis avfallstationer.

Sakerna som lämnas i containrarna ska vara hela och trygga att återanvända som sådana. Elapparater, småprylar eller kläder tas inte emot i containern. Personalen på avfallsstationen kontrollerar att sakerna är lämpliga att placera i återvinningscontainern. Containrarna är de facto öppna endast då det finns personal på plats.

Kunden betalar normal mottagningsavgift för avfallet, enligt avfallsslag, för sakerna som lämnas i containern. 

Gipsskivor förmånligare än blandavfall

Rena gipsskivor sorteras separat och tas nu emot till ett förmånligare pris än blandavfall också på avfallsstationerna i Högfors och i Karis. Hittills har praxisen gällt på Lojo Munka, Borgå Domargård, Lovisa, Sibbo, Ekenäs och Vichtis avfallsstationer. På de här avfallsstationerna är mottagningspriset för gipsskivorna 4,50 € / under 200 liter; 9,50 € / påbörjad m³. På de övriga avfallsstationerna tas gipsskivor emot som blandavfall till blandavfallspris. Man får inte sortera målade eller tapetserade gipsskivor och spackel i insamlingen för rena gipsskivor; dessa är icke-brännbart blandavfall. Gipsavfall används för att ersätta jungfruligt gips i Gyproc-gipsskivor.