Fortsätt till innehållet

Namntävling för gamla Kyrkfjärdens skola!

Gamla Kyrkfjärdens skola grundrenoveras och där byggs olika slags utrymmen som kommuninvånarna kan använda. Fastigheten behöver ett bra, slående och innovativt namn och därför ordnas en öppen namntävling som alla kommuninvånare kan (och skall) delta i. Vad tycker DU att den tills vidare namnlösa fastigheten borde heta?

VAD?
Centret kommer att ha utrymmen som bl.a. kan bokas av kommuninvånarna, utrymmen för föreningsverksamhet och kursutrymmen för medborgarinstitutets verksamhet. Det kommer också att finnas möjligheter till distansarbete och möten i fastigheten. Där finns också en allaktivitetslokal för spel och motion samt kommunens nya gym. Även kommunens ungdomsgård kommer att fungera i fastigheten. 

NÄR?
Namntävlingen är öppen fram till 15.10.2023. Vinnaren i namntävlingen får naturligtvis ett smarrigt pris samt heder och berömmelse.

HUR?
Förslagen med motiveringar kan skickas till adressen valfard@inga.fi.
Namnförslagen presenteras för nämnden och nämnden väljer vinnaren bland dem.

Vad gör vi? Nu kör vi! 

Gamla Kyrkfjärdens skola