Fortsätt till innehållet

Ingå på frammarsch i rapport om regional livskraft

Från plats 81 till 47. Det är ett ordentligt avancemang för Ingå i rapport som undersöker hur framtidssäkerheten utvecklas i olika kommuner och städer i Finland. I rapporten ingår totalt 293 kommuner.  

I rapporten behandlas huvudsakligen tre teman: mänskligt kapital (befolkning, kunnande och sårbarhet), produktivitet och ekonomiska faktorer (arbetsplatser, arbetskraft, inkomstnivå, företag och kommunal ekonomi) och grön omställning (förminskning av växthusutsläpp, investeringar, ansvarsfull resursanvändning och konsumtion). Totalt används 21 indikatorer, som i slutändan sammanslås till ett livskraftsindex.

För Ingås del landar indexet på 140 (ifjol 123). För jämförelsens skull kan nämnas att Birkala kommun, som toppar listan, har ett index på 175. På andra sidan spektrumet ligger indexet på 32.

­– För egen del får vi vara mycket nöjda med denna utveckling. En fortsatt förbättring kräver att vi jobbar aktivt för bl.a. företagarvänlighet, tillgänglighet, att öka antalet besökare till kommunen och framför allt måste vi se till att våra kommuninvånare trivs och har positiva upplevelser av det vi erbjuder, säger kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin.

Du hittar hela listan och rapporten (kräver e-postadress) på finska här: https://www.wsp.com/fi-fi/nakemyksia/alueiden-tutkimus-2023(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Det är konsultbolaget WSP som fr.o.m. 2021 årligen tagit fram rapporten om kommuners och städers livskraft.