Fortsätt till innehållet

Strandstråkets utveckling fortsätter – Ny gångbro ska förena Lilludden med västra delen av hamnen

I vinter påbörjas arbetet med en ny bro som ska förena hamnområdet med Lilludden. Bron, vars namn bestämts till Lilluddsbron, kommer att bli 60 meter lång och ska stå färdig senast till påsken 2024. Bron kommer också att ha en viloplats med bänkar, där man t.ex. kan avnjuta en kopp kaffe. Enligt planerna kommer bron till utseendet att likna en längre träbrygga. 

Brons start från hamnsidan ska börja här. Bortom vassen syns Lilludden.

Processen fortsätter till följande med att begära in entreprenadofferter.

Syftet med bron och själva strandstråket är att öppna stränderna bättre för kommuninvånarna och allmänheten. I första skedet kommer rutten att bli kring 1,5 km lång. I planerna finns också att förlänga rutten, så att den når ända till Skatudden som finns beläget något öster om hamnområdet. Och nu talar vi då givetvis om Ingås Skatudden och inte Helsingfors!