Fortsätt till innehållet

Brons Företagarflagga tilldelades Ingå

Nylands Företagare har idag för första gången beviljat totalt 15 Företagarflaggor åt kommuner i Nyland. Genom Företagarflaggan kan kommunen påvisa sig vara en bra plats för företagande. Företagarflaggan är ett redskap för att mäta kommunens inställning till företag i fyra kategorier: näringspolitik, kontakt, upphandling och företagarvänlighet.

– I Nyland vill kommunerna profilera sig som företagarvänliga orter, vilket är fint. De tävlar om såväl investeringar som arbetskraft. Företagarflaggan är en indikator på konkurrenskraften. Kommunerna kan använda den för att visa sin företagarvänlighet, som bedömts genom en opartisk granskning, förklarar Mikko Ahtiainen, Nylands Företagares ordförande.

De tre nivåerna av företagarflaggan är brons, silver och guld. Kommundirektör Robert Nyman är glad över premieringen och konstaterar samtidigt att Ingå fortsätter målmedvetet och aktivt att jobba för att vara företagarvänlig.

– Vi har redan en god tid jobbat för att vara företagarvänliga. Därför känns det extra bra att samarbetet med de lokala företagarna uppmärksammas i detta sammahang. Vi har dock några framsteg att ta ännu, som det från denna utnämning framgår. Rent konkret betyder det att vi måste förbättra t.ex. våra upphandlingsprocesser, som var ett av utvärderingsobjekten, säger Nyman.

Kommundirektör Robert Nyman vid premieringen.

Genom Företagarflaggan ämnar man styra diskussionen och aktörerna mot att fokusera på strategiskt rätta åtgärder när det gäller att skapa en företagarvänlig verksamhetsmiljö.

Företagarflaggan ansöktes med hjälp av självvärdering. Företagarföreningen (Ingå Företagare) och kommunen ansökte om flaggan tillsammans.

Företagarflaggan i brons.