Fortsätt till innehållet

Barnens trivsel för hela slanten – Ingå riktar 20 000 euro till utveckling av lekparksområden

Kommunstyrelsen beslöt på måndagen 23.10.2023 att medborgarbudgetens anslag på 20 000€ ska riktas till utveckling av lekparken i Degerby och anskaffning av lekredskap till Barösund. Pengarna fördelas 15 000€ till Degerby och 5 000€ till Barösund.

– Totalt fick vi in 53 förslag inom utsatt tid, vilket jag anser vara en väldigt bra mängd. Det visar att våra kommuninvånare är engagerade i utvecklingen av sin hemkommun, säger kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin.

Tidigare år har kommunens medborgarbudget gått till projekt i centrumområdet. Arbetsgruppen, som bestod av styrelsens presidium och tjänsteinnehavare, resonerade att medlen enligt inkomna förslag denna gång riktas till andra områden inom kommunen. Styrelsen var överens om saken.

– Det är viktigt att minnas att Ingå består inte endast av ett centrum. Vi har flera byar som är likaså helt centrala delar av kommunens identitet. Vi är glada över detta beslut, även om det fanns ett flertal andra riktigt goda förslag att välja mellan. Dessa kastar vi nu inte i skräpkorgen, utan funderar faktiskt som bäst ifall några kunde förverkligas i samband med andra projekt nästa år, konstaterar Wacklin.

Processen går nu vidare genom att kommunen diskuterar tillsammans med potentiella leverantörer om hur detta kan förverkligas på bästa möjliga sätt. En exakt tidtabell är svår att bedöma, men tanken är att det ska ske så fort som möjligt.

Vi vill rikta ett riktigt stort tack åt alla som skickat in förslag!