Fortsätt till innehållet

Avfallsstationerna övergår till vinteröppet, paus i självbetjäningen

Från och med början av november övergår Rosk’n Rolls avfallsstationer till vinteröppettider. Samtidigt tar självbetjäningen på avfallsstationerna i Ekenäs, Ingå och Lovisa vinterpaus. Vintersäsongen på avfallsstationerna pågår den 1.11–31.3.

Avfallsstationerna i Lovisa, Hangö, Ekenäs och Sibbo är stängda på lördagar under vintersäsongen, och Munka avfallsstation i Lojo stänger vintertid en timme tidigare på lördagar, klockan 12. Karislojo avfallsstation är igen på vintern öppen endast på lördargar och Borgnäs avfallsstation enbart på onsdagar. De övriga avfallsstationerna betjänar med samma öppettider året om.

”På Munka avfallsstation utökades lördagsöppettiderna nyligen med två timmar. Vi har haft hyfsat med besökare på lördagseftermiddagarna. Under vintersäsongen är antalet besökare ändå alltid mindre”, säger produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

”Vi följer kontinuerligt upp besöksmängderna på avfallsstationerna och öppettiderna granskas såväl enligt antalet besökare som enligt invånarantal”, säger Lehtonen.

Följande lilla förändring i öppettiderna är aktuell vid årsskiftet. Från och med början av nästa år dras måndagskvällens tilläggstimme på Munka avfallsstation in och avfallsstationens portar stänger kl. 18 på måndagar, precis som under övriga vardagar.

Självbetjäningen utökas år 2024

Självbetjäningen på Rosk’n Rolls avfallsstationer är i bruk endast under sommarsäsongen. I år har självbetjäning varit ett alternativ på avfallsstationerna i Ekenäs, Ingå och Lovisa.

Följande sommarsäsong inleds våren 2024 och då är planen att införa självbetjäning också på avfallsstationerna i Högfors och i Askola.

”För Askolas del krävs det ännu att miljölovet uppdateras innan kunderna kan besöka avfallsstationen som självbetjäning. Det är med andra ord ännu inte helt säkert att vi kan introducera självbetjäning där”, preciserar Sanna Lehtonen.