Fortsätt till innehållet

Årets unga idrottare 2023 och Marcus Grönholms stipendier

Känner du Årets unga idrottare 2023? Nomineringar tas emot!

Fritt formulerade förslag till årets unga idrottare i Ingå 2023 och
stipendieansökningar till Marcus Grönholms fond kan skickas till:

Ingå kommun,
Bildningskansliet, Strandvägen 2, 10210 Ingå, senast 10.11.2023.
Per e-post: pia.londen@inga.fi