Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 7.11.2023

Kommunstyrelsen sammankom igår 7.11.2023. Under mötet behandlades bl.a. nästa års budget, skattesatserna för 2024 och utlåtandet om stamväg 51 mellan avsnittet Sunnanvik – Munkkulla.

Budgeten var på sin andra behandlingsrunda i styrelsen. Resultatet för nästa år visar ett minus på 1,7 miljoner euro, vilket är ett medvetet val i och med de stora investeringar som gjorts under de föregående åren. Styrelsen föreslår också att kommunens utgifter ska under nästa år granskas för att försöka stävja kostnadsutvecklingen. Budgeten godkändes och behandlas till näst av fullmäktige på måndagen 13.11.2023.

Kommunens inkomstskattesats för nästa år sänktes från nuvarande 8,11% till 8,10%. Därtill beslöt styrelsen att bl.a. den allmäna fastighetsskattesatsen för mark justeras till 1,30% och att motsvarande för byggnader är 1,10%. Kommunalskatteintäkterna för 2024 uppskattas vara ca 11 miljoner euro och fastighetsskatteintäkterna ca 3,3 miljoner euro.

Styrelsen godkände utlåtandet om programmet för miljökonsekvensbedömningen gällande utvecklingen av stamväg 51. I programmet granskas utvecklingen av stamvägen genom att förbättra säkerheten och smidigheten i trafiken på planeringsområdet mellan Kyrkslätt och Sjundeå. Den västra delen av linjen sträcker sig till Sunnanvik, som gränsar till Degerby i Ingå. I ett av alternativen granskas en eventuell uppgradering av vägen till fyrfilig väg med två körfält i vardera riktning. Kommunen konstaterar att alla förbättringar av stamväg 51 är ytterst viktigt och ställer sig positivt till samtliga alternativ som NTM-centralen presenterar. Mer information om projektet hittas på NTM-centralens webbplats(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).