Fortsätt till innehållet

Ingå vatten utför skyddsåtgärder i form av klorbehandling i vattenledningsnätverket

Ingå vatten utför skyddsåtgärder i form av klorbehandling i vattenledningsnätverket på grund av att små mängder av koliforma bakterier har påträffats i en fastighets område. Klorhalten är ofarlig för hälsan, men man kan eventuellt känna en tydlig lukt och smak av klor. Klorbehandlingen torde pågå i minst två veckor.