Fortsätt till innehållet

Ingå kommun deltar i UUSIMAA23-beredskapsövningen

Ingå kommun kommer att delta 28-30.11.2023 i beredskapsövningen UUSIMAA23. Övningen arrangeras av regionförvaltningsverket i Södra Finland och samlar både kommuner, välfärdsområden och andra regionala säkerhetsaktörer i Nyland för att öva samarbete under allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.

Övningen äger rum 28-30.11.2023, varav speciellt de två sista dagarna påverkar kommunens normala verksamhet. Målet med övningen är att utveckla kommunens beredskap i undantagsförhållanden. Vi ser detta som en utmärkt möjlighet att öva och förbättra våra processer i utmanande lägen!

Övningen kommer huvudsakligen att ske på en virtuell plattform, vilket betyder att den inte syns utåt. Däremot påverkar övningen den normala verksamheten så till vida att flera från personalen är bokade för att arbeta aktivt med övningen. Notera därför att det kan uppstå fördröjningar i svarstider och vara svårare att nå personal.

Regionförvaltningsverket ordnar årligen beredskapsövningar inom sitt verksamhetsområde.