Fortsätt till innehållet

Möte mellan Västra Nylands riksdagsledamöter och kommunledning hölls i Ingå

Kommundirektörerna i Västra Nyland och regionens riksdagsledamöter träffades i Ingå måndagen den 20.11.2023. I det sedvanliga mötet deltog minister Anders Adlercreutz, riksdagsledamöterna Johan Kvarnström och Henrik Wickström samt kommun-/stadsdirektörerna Erkki Eerola (Vichtis), Juha-Pekka Isotupa (Sjundeå), Robert Nyman (Ingå), Pasi Perämäki (Lojo) och Virpi Sailas (Kyrkslätt).

Förutom att utbyta aktuella nyheter från kommunerna, diskuterade gruppen tillsammans med Blastr Green Steels landschef Antti Kaikkonen om det planerade projektet i Ingå och de möjligheter som projektet skulle medföra området. Det konstaterades att omfattningen av projektet i fråga skulle bli så pass omfattande att det skulle ha en stor inverkan på hela regionen. Under mötet blev det också klart att kommunerna bör fördjupa sitt samarbete kring projektet genom att bygga upp nya samarbetsformer i vilka också staten måste involveras. Samtidigt konstaterade gruppen att även samarbete med läroanstalter ger regionen nya möjligheter.

– Den till Ingå planerade produktionsanläggningen av rent stål skulle till sitt omfång vara så stor att vår kommun både vill och behöver ha regionalt samarbete för att kunna främja projektet. Jätteinvesteringen skulle också skapa utmärkta förutsättningar för att förstärka hela regionens näringsliv, säger kommundirektör Robert Nyman, som stod som värd för mötet.

Det andra huvudtemat för mötet var samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet. Den kompetens och erfarenhet som finns i regionens kommuner måste utnyttjas bättre för att utveckla och uppnå välfungerande och kostnadseffektiva tjänster. Det behövs en gemensam, tydlig målbild och samarbetet måste ske systematiskt. Det är viktigt att både målsättningar och ansvar fastställs tillsammans. Dessutom vore det ändamålsenligt att göra upp alla servicestrukturlösningar tillsammans med kommunerna, eftersom social- och hälsovårdstjänsterna är en central del av kommunernas livskraft och kommuninvånarnas välmående.

– Utifrån vår diskussion kan man se att kommunerna vill ha en starkare dialog och tydliga samarbetsformer för att främja invånarnas välbefinnande. Det är nu fortfarande oklart vem som ansvarar för vad. Det är viktigt att ändra på det snabbt, konstaterar riksdagsledamot Henrik Wickström.

För mer information:

Robert Nyman, kommundirektör
Ingå kommun
robert.nyman@inga.fi
040 149 3762