Fortsätt till innehållet

Viltgården Premium Products Ab är årets företagare 2023 i Ingå

Ingå Företagare r.f. sammankom igår för sitt höstmöte. Efter mötet arrangerades en gemensam julmiddag i Wilhelmsdal. Under tillställningen premierades Viltgården som årets företagare i Ingå. Motiveringen till bedriften lyder:

”I år är det 10 år sedan Vilgården grundades. Under denna tid har Viltgården etablerat sig som en av de ledande företagen i Finland när det gäller bearbetning och leverans av viltkött.

Viltgården samarbetar nära med jägare, och för dem är bland annat ekologisk jakt och bevarande av viltstammar viktiga. Viltgården möjliggör också att viltkött når vanliga konsumenters bord.

För många restauranger har Viltgården blivit en betydande leverantör, och många av Helsingfors topprestauranger är kunder hos Viltgården.”

Vi vill gratulera stort Viltgården för det fina arbetet och den ärorika utnämningen!