Fortsätt till innehållet

Extern finansiering på 2,85 miljoner euro möjliggör etablerandet av ett kulturcenter i Ingå  

Renoveringen av kommungården och förverkligandet av kultursalen framskrider i Ingå. Kulturcenterprojektet har i det här skedet beviljats 2,85 miljoner euro i extern finansiering vilket gör det möjligt att förverkliga projektet. 

Exempelbild på kultursalen

  Följande instanser har finansierat projektet:  

Svenska kulturfonden följde med planeringen av projektet i cirka två år innan finansieringsbeslutet fattades. 

 – Vi följde med kultursalens projekt i ett par år innan vi beslutade om finansieringen. Samarbeten mellan det privata och det offentliga är viktiga i projekt av den här kalibern, men ännu viktigare är ett stort lokalt engagemang. I Ingå finns det engagemang och vi är glada över att vara med och finansiera den nya kultursalen, säger Mikaela Nylander som är ordförande för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden. 

Ingå Sparbanksstiftelse ser det kommande kulturcentret som en satsning som kommer att höja den lokala dragkraften. 

– Vi anser att det här projektet har planerats grundligt med professionella krafter. Det är viktigt att föreningen som skall driva verksamheten är kompetent, driftig och lyhörd. Kultursalen kommer att medföra nya möjligheter för evenemang och aktiviteter samt därmed liva upp kommunen och förstärka Ingås attraktionskraft ytterligare. Vi är glada att vi kan vara med och möjliggöra detta tillsammans med andra ledande finlandssvenska stiftelser, säger Johan Karlsson, ordförande för Ingå Sparbanksstiftelse. 

Petter Bruncrona, ordförande för Sophie von Julins stiftelse, sade redan i februari att han trodde att projektet skulle medföra positiva effekter för det regionala kultur- och välfärdsarbetet.

– Vi vill vara med och stöda det regionala kulturarbetet och människornas välbefinnande. Ingå är en kommun som utvecklas och vi tror att ett center som detta skapar goda förutsättningar för varierande aktiviteter, särskilt för barn och unga, sade Brunrcrona.

Föreningen Konstsamfundet delar Svenska kultufondens syn på vikten av det lokala engagemanget. 

– Konstsamfundet medverkar gärna i det här projektet. Det är välplanerat och har redan i planeringsskedet engagerat både lokalsamhället och kommunen, säger Stefan Björman, vd för Konstsamfundet. 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne uppger i sin tur att projektet kommer att bli en viktig plats för konst för barn och unga, både lokalt och regionalt. 

– Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne vill stöda projektet för att ge möjlighet för barn och unga i Ingå med omnejd att få en scen och ett utrymme för verksamhet inom konst, kultur och fritid, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

Exempelbild av kulturhuset.

Starkt samarbete som grund 

Kulturcenterprojektet i Ingå är kommunens och kulturföreningens gemensamma projekt. Tanken bakom projektet är att bygga en kultursal med plats för en publik på cirka 200 personer i anslutning till Ingå kommungård. Den här salen ska bli en allaktivitetslokal där verksamheten i huvudsak ordnas av kulturföreningen och kommunen. Kommunen kommer att äga lokalen medan kulturföreningen hyr utrymmen av kommunen vilket möjliggör en tillräckligt hög beläggningsgrad.   

Mångsidig verksamhet kommer att äga rum i kulturcentret. Kommunens biografverksamhet, d.v.s. IoBio, placeras i salen, där man tack vare den högklassiga tekniken kommer att kunna erbjuda filmupplevelser i biografklass.

Kommunen kommer att ordna medborgarinstitutets verksamhet och även olika slags mötes- och utbildningstillfällen i lokalen. Föreningen kommer att använda salen till mångsidig kulturverksamhet, alltifrån musikuppträdanden till teaterföreställningar. Det är också viktigt att man ordnar fler aktiviteter för barn och unga. Att kulturcentret finns på kommungården möjliggör också samarbete med biblioteket.   

– Den nya kultursalen förbättrar kommuninvånarnas kulturtjänster på ett väsentligt sätt och koncentrerar kulturaktörernas behov i en modern lokal. Salens grundlösning möjliggör utöver teaterföreställningar, filmvisningar och musikuppträdanden även mångsidiga möjligheter för tal och möten. Den relativt kompakta tillbyggnadens intressanta formspråk gör den igenkännlig och skapar ett kulturcenter som till volymen är större än sin storlek och som väl smälter in i ett strandlandskap i förändring i Ingå centrum. De serviceutrymmen som kultursalen behöver kommer naturligt att kunna byggas i aula- och kontorsutrymmena i kommungårdens nedre våning som delvis är underutnyttjad, säger Joonas Kanerva från Sigge Arkkitehdit. 

Kulturcentrets placering.

Unikt projekt skapar livskraft

Kulturcentrets målsättning är att liva upp Ingå framför allt utanför sommarsäsongen.  Tanken är också att man ska kunna hyra ut kultursalen till lokala föreningar. I kommunens kulturplan har man konstaterat att den här salen inte kommer att konkurrera med de nuvarande föreningshusen i kommunen.   

Kommungårdens gamla aula fungerar som kulturcentrets aula. Där kommer även att finnas ett kaféutrymme. Aulan kan också användas för evenemang och utställningar. Utanför kulturcentret har man planerat en öppen kulturscen för utomhusevenemang. Målsättningen är att kulturcentret blir klart under år 2026. 

– Det här är ett unikt projekt som möjliggörs tack vare omfattande externa bidrag och ett bra samarbete mellan kommunen och tredje sektorn. Jag är tacksam för alla sakkunniga och finansiärer som trott på detta projekt. Med kulturcentret kommer vi att kunna stärka kommunens livskraft och skapa ett levande utrymme för ingåborna men även för besökare, säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström. 

Kommundirektör Robert Nyman gläds för de nya tjänster som kommer att kunna erbjudas åt invånarna. 

– Verksamheten i det nya kulturcentret kommer att skapa livskraft till Ingå. Husets centrala placering, den planerade högklassiga verksamheten kombinerat med kommunens egen verksamhet för såväl, barn och unga som andra målgrupper, kommer att medföra att det i vår kommun erbjuds nya tjänster. Och till stor del är dessa tjänster sådana som våra kommuninvånare tidigare efterlyst, konstaterar Nyman. 

Kulturföreningen, beskyddare och faddrar

 Ingå kulturförening grundades 2023 och dess ordförande är Kim Juntunen. Juntunen jobbar själv på Finlands nationalopera och -baletten. Bland personerna som är aktiva i föreningens verksamhet och har varit med i projektets planeringsskede kan vi nämna bl.a. skådespelaren Sophia Heikkilä, journalisten Marit Lindqvist, regissören Iris Olsson och artisten Simon Sid. Regina Ekblom på Ingå kommun deltog fram tills hon gick i pension.   

– Kultur för människor samman och gör oss närvarande. Det är fantastiskt att det här projektet äntligen går framåt. Målet är att skapa ett både lokalt och regionalt betydelsefullt kulturcentrum, säger Juntunen. 

Som beskyddare för projektet fungerar regissören och teaterchefen Maria Sid samt författaren och Ingåbon Leena Lehtolainen. Sid arbetar just nu som chef för Stockholms stadsteater medan Lehtolainen hör till Finlands internationellt mest kända författare.   Faddrar för projektet är skådespelaren Christoffer Strandberg, operasångaren Helena Juntunen, kapellmästare Jan Söderblom samt artisten och Ingåbon Pekka von Cräutlein. 

Ett informationsmöte ordnas för Ingåbor och andra intresserade på Ingå bibliotek 4.12.2023 kl. 18–19. Informationsmötet är tvåspråkigt.