Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänsternas responsenkäter till de unga och deras vårdnadshavare i Ingå 2023-24

Ingå ungdomstjänster flyttar till nya utrymmen och vill utveckla sin verksamhet år 2024!
Hjälp oss att utveckla, förbättra och skapa nya verksamhetsformer genom att svara på enkäten. Vi önskar även svar av 18-29 –åringar för att utveckla verksamheten riktad till unga vuxna!

Svarstid till 13.12.2023.