Fortsätt till innehållet

Gamla Kyrkfjärdens skola får nytt liv – Ingå kommuns välfärdscenter tar form 

För tillfället arbetas det för fullt för att få utrymmena i gamla Kyrkfjädens skola klara för ny verksamhet. Det nya välfärdscentret förväntas preliminärt vara i bruk till mars 2024. Här kommer det att ordnas mångsidig verksamhet för olika målgrupper.  

– Vi håller som bäst på att uppgöra en utförlig verksamhetsplan för huset. Dessa utrymmen är inte endast till för redan befintlig verksamhet, utan nu har vi en utmärkt chans att skapa och erbjuda nya aktiviteter. Vi hoppas också att centret ska bli en ny naturlig samlingsplats för våra kommuninvånare, säger välfärdschef Marko Vaappo. 

Välfärdscentret kommer att innehålla olika typers utrymmen. Här kommer man att kunna mötas, spela t.ex. badminton eller basket, besöka Ungdomsgården och låta svettpärlorna inta pannan i kommunens nya gym. Gymmet kommer till en början inte att fyllas med en massa olika maskiner, utan utrymmet utvecklas an efter enligt den feedback vi får av användarna. Ungdomsverksamheten kommer att få fina nya lokaler, som de får planera tillsammans med andra unga.  

– Jag tror och hoppas att den nya lokalen kommer att öka de ungas trivsel på Unccan. Det är viktigt att de har ändamålsenliga utrymmen, fortsätter Vaappo.  

Till centret kommer även bildkonstskolans och en del av medborgarinstitutets verksamhet att flytta.  

Vi hoppas att centret ska utnyttjas av alla Ingåbor, oberoende ålder. Ifall du har tankar om vad som kunde ordnas i de nygamla utrymmena,  kontakta gärna vårt välfärdsteam – välfärdschef Marko Vaappo (marko.vaappo@inga.fi) och fritidsinstruktör Pia Helle (pia.helle@inga.fi).   

PS. Namnet för centret kommer att publiceras vid invigningen. Stort tack för alla de fina och synnerligen kreativa 33 förslag som ni skickat in!