Fortsätt till innehållet

Maria Sid och Leena Lehtolainen fungerar som beskyddare av Ingå kulturcenter

Maria Sid, chef för Stockholms stadsteater, och Leena Lehtolainen, författare från Ingå, kommer att fungera som beskyddare för det kommande kulturcentret i Ingå. Information om projektet delgavs under en presskonferens i Ingå den 27.11.2023. Informationsmötet ordnades tillsammans av Ingå kommun och Ingå kulturförening.

Kulturcenterprojektet består av en renovering av nuvarande Ingå kommungård och byggandet av ett kulturhus med cirka 200 sittplatser. I kulturhuset kommer det att bjudas på bland annat bio, teater, musikföreställningar och olika hobbyverksamheter för barn och unga. Syftet med projektet är att satsa på både de lokala och regionala invånarnas välmående och samtidigt stärka kommunens livskraft. Projektet möjliggörs av ett externt understöd på 2,85 miljoner euro, som består av stödbeslut som fattats av olika stiftelser.

– I det nya kulturhuset kommer vi att kunna lyssna på musik, se teater- och dansföreställningar och förmodligen också njuta av litterära evenemang. Och då blir vi ännu gladare här i Ingå! Jag är också mycket hedrad över att få vara beskyddare av detta kulturcenterprojekt tillsammans med Maria Sid, säger författaren Leena Lehtolainen.

Se Leenas videohälsning nedan.

Som projektets faddrar agerar skådespelaren Christoffer Strandberg, operasångerskan Helena Juntunen, dirigenten Jan Söderblom och artisten Pekka von Cräutlein från Ingå.

– Vi är väldigt tacksamma för att så många valt att stöda detta projekt. Vi vill också rikta ett verkligt stort tack till alla finansiärer som möjliggör detta, säger välfärdschef Marko Vaappo från Ingå kommun tillsammans med Kim Juntunen, ordförande för Ingå kulturförening.

På Ingå kommun ser man med iver på framtiden, eftersom projektet kommer att skapa nya och fler möjligheter till evenemang och hobbyverksamhet. Samarbetet med biblioteket kommer också att vara betydande. Målet är att kulturcentret ska stå klart under 2026.