Fortsätt till innehållet

Trafik och vistelse begränsas på Ingå hamnområde

Inrikesministeriet fogar Ingå hamnområde till förordningen om begränsning av trafik och vistelse. Trafik och vistelse på området begränsas med stöd av polislagen. Förordningen träder i kraft den 4 december 2023.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten på området

Det är förbjudet att färdas eller vistas i ett område som omfattas av begränsningar utan tillstånd av verksamhetsutövaren i området.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten och egendomen i objektet eller skydda människor som vistas i eller utanför objektet. Att röra sig i ett område som omfattas av begräsningar är ofta också farligt för säkerheten och förutsätter att man känner området mycket väl. Områdena ska märkas ut tydligt.